Producenci
Promocje
Szafka WAVE 80x45x48 biała z eleganckim blatem V-854 Monsoon  w komplecie
Szafka WAVE 80x45x48 biała z eleganckim blatem V-854 Monsoon w komplecie

2 584,00 zł

Cena regularna: 3 280,00 zł

Najniższa cena: 3 280,00 zł

2 100,81 zł

Cena regularna: 2 666,67 zł

Najniższa cena: 2 666,67 zł
szt.
DIMY dwuelementowa bateria umywalkowa, ścienna, chrom
DIMY dwuelementowa bateria umywalkowa, ścienna, chrom

1 876,00 zł

Cena regularna: 1 876,00 zł

Najniższa cena: 1 876,00 zł

1 525,20 zł

Cena regularna: 1 525,20 zł

Najniższa cena: 1 525,20 zł
szt.
DREAMART bateria umywalkowa podtynkowa, chrom
DREAMART bateria umywalkowa podtynkowa, chrom

879,00 zł

Cena regularna: 879,00 zł

Najniższa cena: 879,00 zł

714,63 zł

Cena regularna: 714,63 zł

Najniższa cena: 714,63 zł
szt.
VENETA podtynkowa bateria umywalkowa, chrom
VENETA podtynkowa bateria umywalkowa, chrom

21,00 zł

Cena regularna: 21,00 zł

Najniższa cena: 292,00 zł

17,07 zł

Cena regularna: 17,07 zł

Najniższa cena: 237,40 zł
szt.
INFINITY OVAL umywalka nablatowa 55x36cm, Ivory
INFINITY OVAL umywalka nablatowa 55x36cm, Ivory

923,00 zł

Cena regularna: 1 062,00 zł

Najniższa cena: 1 062,00 zł

750,41 zł

Cena regularna: 863,41 zł

Najniższa cena: 863,41 zł
szt.
Zlewozmywak granitowy jednokomorowy, 57x51cm, biały
Zlewozmywak granitowy jednokomorowy, 57x51cm, biały

672,00 zł

Cena regularna: 760,00 zł

Najniższa cena: 1 162,00 zł

546,34 zł

Cena regularna: 617,89 zł

Najniższa cena: 944,72 zł
szt.
ZIG grzejnik 500x1572 mm, antracyt
ZIG grzejnik 500x1572 mm, antracyt

1 661,00 zł

Cena regularna: 1 661,00 zł

Najniższa cena: 1 695,00 zł

1 350,41 zł

Cena regularna: 1 350,41 zł

Najniższa cena: 1 378,05 zł
szt.
ONDA grzejnik 400x1700 mm, chrom
ONDA grzejnik 400x1700 mm, chrom

999,00 zł

Cena regularna: 1 262,00 zł

Najniższa cena: 1 201,00 zł

812,20 zł

Cena regularna: 1 026,02 zł

Najniższa cena: 976,42 zł
szt.
Bateria umywalkowa podtynkowa ZŁOTY połysk
Bateria umywalkowa podtynkowa ZŁOTY połysk

790,00 zł

Cena regularna: 1 061,00 zł

Najniższa cena: 964,00 zł

642,28 zł

Cena regularna: 862,60 zł

Najniższa cena: 783,74 zł
szt.
Słuchawka prysznicowa WL-150 chrom/czarny
Słuchawka prysznicowa WL-150 chrom/czarny

133,00 zł

Cena regularna: 190,00 zł

Najniższa cena: 190,00 zł

108,13 zł

Cena regularna: 154,47 zł

Najniższa cena: 154,47 zł
szt.
Bateria wannowa wolnostojąca DENVER chrom
Bateria wannowa wolnostojąca DENVER chrom

1 393,00 zł

Cena regularna: 1 990,00 zł

Najniższa cena: 1 990,00 zł

1 132,52 zł

Cena regularna: 1 617,89 zł

Najniższa cena: 1 617,89 zł
szt.
Bateria umywalkowa wysoka CALITRI chrom
Bateria umywalkowa wysoka CALITRI chrom

550,00 zł

Cena regularna: 980,00 zł

Najniższa cena: 980,00 zł

447,15 zł

Cena regularna: 796,75 zł

Najniższa cena: 796,75 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA  PRODUKTU

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Sklepu internetowego Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 k.c. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2.  W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową lub posiada wady fizyczne, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3. Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, że wygląd Produktów (w szczególności ich kolory, odcienie itp.), prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, może w sposób nieznaczny odbiegać od rzeczywistego wyglądu sprzedawanych Produktów. Ewentualne różnice mogą wynikać z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta (np. niewłaściwej kalibracji obrazu monitora), co nie stanowi wady fizycznej Produktu.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

* pisemnie na adres Sprzedawcy: LINEA ART, ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin
* w formie elektronicznej: e-mail na adres: studiolazienek@lineaart.pl
5.  Poprawnie złożona reklamacja powinien zawierać:

* imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację;
* informacje i okoliczności dotyczące reklamowanego Produktu, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady;
* wskazanie żądania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;
* dowód zakupu Produktu (np. paragon, kopia paragonu, faktura, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej lub kredytowej lub inny dowód pozwalający na ustalenie transakcji)
6.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację.

7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji przez Sprzedawcę czy też do wykonywania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o konieczności dostarczenia Produktu do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na adres: LINEA ART, ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin

8. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującym prawem odstąpienie od Umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem (wyłącznie sprzedaż detaliczna - konsumencka)

2.  Klient, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:

* pisemnie na adres Sprzedawcy: LINEA ART Monika Ostrowska, ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin
* w formie elektronicznej: e-mail na adres: studiolazienek@lineaart.pl
W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówionego Produktu (w przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych Umów – od dnia ich zawarcia.

5.  W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Z chwilą odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy: LINEA ART, ul. Mazowiecka 9, 08-400 Garwolin

8. Klient ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności za zakupiony towar oprócz kosztów dostawy. Sprzedawca dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Odesłanie produktu w trybie zwrotu jest możliwe tylko i wyłączenie dla oryginalnie fabrycznie zapakowanych produktów, nie zużytych,  ze wszystkimi jego akcesoriami, w stanie niezmienionym. Oryginalne opakowanie nie może  być uszkodzone. Zwrócony produkt przejdzie szczegółową kontrolę partii, odcienia, daty produkcji, numerów katalogowych celem weryfikacji produktu, który został uprzednio dostarczony - w przypadku jeżeli produkt zwracany nie pochodzi z naszej dystrybucji, zwrot takiego produktu będzie nie możliwy, a odbiór towaru będzie możliwy wyłącznie w trybie osobistym.  

11. Zwrot będzie możliwy tylko i wyłącznie z oryginałem dowodu zakupu dołączonym do zwracanego towaru (paragon lub faktura).

12. Po otrzymaniu zwrotu na magazyn zostaną wystawione stosowne korekty do dokumentu zakupu i zwrot środków.

13. Zwracany produkt należy wysłać na adres:

LINEA ART Monika Ostrowska

ul. Mazowiecka 9

08-400 Garwolin

14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym między innymi Umów:

* o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
* których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,  towary na wymiar oraz towary sprowadzane na specjalne zamówienie (meble, ceramika, armatura oraz wanny)
* których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

ZWROTY PRZYJMOWANĄ SA TYLKO I WYŁĄCZNIE W ORYGINALNYCH I NIEUSZKODZONYCH OPAKOWANIACH OD ZAKUPIONEGO PRODUKTU 
 

W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY KONSUMENT PONOSI KOSZTY ZWIĄZANE Z DOSTARCZENIEM TOWARU.

WAŻNE !!!
DO ODSYŁANEJ PACZKI PROSIMY DOKLEIĆ W WIDOCZNYM MIEJSCU KARTKĘ Z OPISEM "ODSTĄPIENIE OD UMOWY", ORAZ DOŁĄCZENIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ODSTĄPIENIA ! PRZYSPIESZY TO NAM PROCES SPRAWDZENIA PRODUKTU I ZWROT NALEŻNOŚCI.
 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko i wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

LINEA ART Monika Ostrowska
ul. Mazowiecka 9, 08-400  Garwolin
adres e-mail: studiolazienek@lineaart.pl

Ja (*) ..................................................................... niniejszym informuję (*) o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów (*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta / Przedsiębiorcy uprzywilejowanego :

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta / Przedsiębiorcy uprzywilejowanego :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta / Przedsiębiorcy uprzywilejowanego
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl